Ingen har väl missat att FN:s klimatpanel IPCC släppte sin senaste rapport i förra veckan. Panelen består av mer än 800 forskare får 195 stater och en rad olika organisationer. Den kan utan tvekan klassificeras om världens största och mest inflytelserika forskningsorgan på klimatområdet.

Den senaste rapporten är den femte i raden och bygger på mer än 12000 vetenskapliga studier. Vad man kommer fram till i rapporten styrker mycket av man tidigare trott, men är nu baserat på än mer data och säkrare analyser. Den visar också att klimatförändringarna är mer påtagliga och går snabbare än vad man tidigare trott. Vi kommer alltså behöva än större insatser och få dem på plats mycket snabbare om vi ska lyckas minimera de negativa effekterna av den globala uppvärmningen.

I artikelserien Miljösmart lyfter vi saker man kan tänka på för att minska sin negativa påverka på miljön och klimatet. Den första artikeln handlade om hur vi reser på smartast sätt. Andra artikeln som kommer snart går på djupet med våra konsumtions- & shoppingvanor. Kommentera dem gärna med era egna tips!