Kort film om surfproffset Odd Persson och idyllen i skånska Mölle.