Nästa sommar öppnar svensken Dennie Hilding sitt alternativa surfhostel aka ”Surf Farm” i Gudhejm på danska ön Bornholm. Tanken med projektet är att få besökarna att slappna av lite samtidigt som de upptäcker Bornholms många okända och folktomma surfspots.

Många av oss skåningar har under många år diskuterat Bornhoms surfpotential. Det har nästan blivit lite av en myt. Därför ser vi med spänning fram emot ett besök på Gudhjem Surf Farmen någon gång nästa sommar. Förväntningarna är skyhöga!

Följ Gudhjem Surf Farm @ Facebook:
facebook.com/groups/138702446289636/

Foto:
Dennie Hilding