UNESCO World Heritage skyddar platser som har ett kulturellt och historiskt värde. På senare tid har det blivit allt vanligare att även aktiviteter och ritualer fått samma skydd. Därför jobbar organisationen Surfrider Foundation nu för att söka världsarvsstatus för den kulturella aktiviteten surfing.

De flesta av oss känner säkert till UNESCOs värdsarvslista. Den innehåller allt i från Great Barrier Reef i Australien till Hansastaden Visby och Koppargruvan i Falun. Kravet för att hamna på listan – och därmed skyddas som ett världarv – är att platsen i fråga har ett kulturellt och historiskt värde för mänskligheten. Detta har under en längre tid endast gällt just geografiska platser samt byggnader, men på senare år har det blivit vanligare att även kulturella ritualer och aktiviteter börjat skyddas. Ett exempel är den brasilianska karnevaldansen ”Frevo” som nyligen blev klassad som ett världsarv. Det är här Surfrider Foundation ser sin möjlighet gällande surfing och indirekt även bevarandet av surfspots.

Över hela planeten kämpar aktivister och miljöorganisationer för att bevara sin natursköna kustmiljö och lokala surfbryt. Kampen om Trestles i USA har pågått under en längre tid. Bevarandet av Möllevågen här i Skåne likaså. Surfrider Foundation stöttar ofta de lokala surfarna i deras kamp, men det har också blivit allt med uppenbart att den lokala kampen är svårvunnen. Om surfing, istället för att ses som ett hobby, skulle ses som en aktivitet av kulturell och historisk vikt hade kampen sett annorlunda ut. Vi följer därför med spänning Surfriders Foundations fortsatta arbete med att presentera surfing som det världsarv det faktisk bör vara.

Mer om Surfrider Foundations arbete:
http://blog.surfrider.eu/en/2013/09/11/surfing-and-waves-in-the-unesco-world-heritage/