Den icke-vinstdrivande organisationen Kokua Hawaii Foundation stödjer skolor på Hawaii i miljöundervisningen. Förhoppningen är att studenterna ska få en ökad förståelse för och uppskattning av naturen samt vikten av att värna om miljön. Den praktiska inlärningen engagerar och aktiverar på ett mycket bra sätt vilket ger bestående intryck hos studenterna. Barnen är vår framtid och på Hawaii ser man dem som framtida beskyddare av de vackra öarnas fantastiska natur.

Ett av projekten som Kokua Hawaii Foundation driver tillsammans med en rad företag och andra samhällsaktörer är ”Plastic Free Hawai’i”. Precis som namnet antyder går projektet ut på att upplysa om de miljö- och hälsomässiga fördelar som finns vid en minskning av vårt plastberoende. Jack Johnson, som för övrigt är en riktigt miljökämpe, har skrivit en liten kort trallvänlig sång åt projektet.

Mer om Kokua Hawaii Foundation
http://kokuahawaiifoundation.org/

Mer om Plastic Free Hawaii
http://kokuahawaiifoundation.org/community/plasticfreehaleiwa/