De flesta känner säkert till Sea Shepherd och deras fantastiska arbete för att skydda haven och dess invånare. I följande video berättar Captain Watson vad han vill se för egenskap hos volontärerna i sin crew. Hans syn sammanfattar riktigt bra vad alla organisationer och företag borde söka efter hos sina medlemmar och medarbetare. Samtidigt som det är en påminnelse om var värdet och glädjen i våra liv kommer från. Det finns ingen starkare drivkraft!