På norra Gotland ligger Ojnareskogen. Det är ett unikt naturområde med flera sällsynta arter som var tänkt att bli Gotlands första nationalpark. Trots det beslutade Mark- & Miljödomstolen i juli 2012 att ge finska Nordkalk tillstånd till kalkbrott mitt i den känsliga skogen.

Kalkbrottet, som skulle bli ödestiget för såväl skog & djur som grundvattnet, var planerat att täcka ca 300 fotbollsplaner! Men när Nordkalk började anlägga området genom att fälla de uråldriga träden började även protesterna. Uppslutningen var fantastisk och flera miljögrupper bl.a. Fältbiologerna och Greenpeace ställde sig bakom demonstrationerna. Under de pågående protesterna skickades även en överklagan till Högsta Domstolen (HD) från Naturvårdsverket.

Efter månadslånga protester med flertalet gripanden beslutade HD i oktober 2012 att tills vidare frysa Nordkalks tillstånd till fortsatt exploatering av Ojnarskogen. Motiveringen var att naturskyddet väger tyngre än Nordkalks ekonomiska intressen. En vinst för lokalbefolkningen som ser långsiktigt på framtidens försörjning i motsats till den kortsiktiga industrins arbetstillfällen.

Sedan oktober har det varit ganska tyst från Nordkalk om Ojnarskogen, men nu i veckan blossade frågan upp igen. Det finska gruvföretaget hade nämligen bjudit in riksdagsledamöter till ett seminarium om Ojnareskogen på onsdagen (13 februari) där de hade tänk lobba för en omprövning av HDs beslut. Under tiden seminariet pågick samlades ett 50-tal personer utanför för att demonstrera för fortsatt bevaring av Ojnareskogen. Några av demonstranterna bar tröjor med budskapet: ”fast mark – rent vatten”.

Det återstår nu att se hur bra Nordkalk lyckades övertala våra industrivänliga politiker. Undertiden fortsätter jobbet med att rädda skogen. Det finns en petition på Avaaz där även du kan göra din röst hörd. Gå in och skriv under!

Sweden: Save Gotland’s protected nature from mining!
http://www.avaaz.org/en/petition/Stop_limestone_quarry_to_secure_fresh_water_reserve_and_natural_habitat_for_a_number_of_endangered_species/

Ojnare av Jakob Wallin

Mer info om Ojnareskogen på Facebook
https://www.facebook.com/ojnareskogen

Mer info om Ideella Föreningen Bevara Ojnareskogen
http://www.ojnareskogen.se/