Inom surfkretsar är Patagonia välkänt. De har en uttalad företagsidé om att jobba mot en hållbar livsstil. Deras produkter är miljövänliga och de engagerar sig ständigt i olika miljöinitiativ världen över.

Patagonias miljöengagemangen faller oftast in under en större kampanj med ett specifik tema. Den senaste kampanjen kallades Our Commons Waters och har inte helt oväntat handlat om vatten. Kampanjen, som påbörjades under 2011 och avrundades alldeles nyligen, hade tre huvudspår; vattenbrist, föroreningar och förstörda floder. Här följer en kort summering av de olika engagemangen som drivits under Our Common Waters.

  • Colorade River avtal (vattenbrist) – Patagonia lyckades, tillsammans med en rad andra organisationer, få USA och Mexico att skriva ett nytt avtal för att återställa flödet i Colorado river och därmed det hotade Colorade River deltat.
  • Stängda dammar och Vota Sin Repreas (förstörde floder) – Inte mindre än 65 dammar dammar över hela USA stängdes ner under kampanjperioden p.g.a. påtryckningar från miljöorganisationer inkl Patagonia. I Chile motsatte man sig nya dammbyggen och kampanjen ”Vota Sin Represas” pågår fortfarande i landet för att alltid ha dammfrågan på den politiska agendan.
  • Påverkan vid tillverkning (föroreningar) – Eftersom Patagonia tillverkar kläder blev det naturligt att se över sin egen produktion. En minskad påverkan, förorening och förbrukning på färskvatten var målet. De beslutade att före hösten 2015 ska alla Patagonias produkter tillverkas med textilier som godkänts av den oberoende standarden för textilindustri – bluesign®
  • Förorenat regnvatten (föroreningar) – Den huvudsakliga anledningen till nedsmutsningen av Kaliforniens kuststräcka är förorenat regnvatten. När vattnet fallet på t.ex. en asfalterad parkeringsplats eller en trottoar tar det med sig avfall, smuts och gifter ner i avloppssystemen. Därifrån rinner sedan föroreningarna ner i kanaler eller floder och ut i havet. Patagonia finansierade ett projekt där asfalt byts ut mot genomträngbar cement, vilket möjliggör att regnvattnet kan rinna ner och filtreras av jorden istället för att hamna direkt i havet.
  • Oljesand (föroreningar) – Tillsammans med organisationer som 350.org and the Sierra Club deltog Patagonia i diverse protester mot pipeline-projekten som är tänkta att transportera oljan från den smutsiga kanadensiska oljesanden ner till USA. Det var även här som de kom i kontakt med Raincoast Conservation Foundation vilka tillsammans med Chris Malloy låg bakom filmen Groundswell som vi har skrivit om här på EcoSurf tidigare.

Mer om information om dessa och ytterligare ett antal engagemang  inom ramen för kampanjen Our Commons Waters finns på Patagonias blogg.

Den nya kampanjen som tog sitt avstamp nu i september 2013 heter The Responsible Economy. Här vill Patagonia ifrågasätta dagens ekonomiska modeller och hitta nya mätvärden för vad som egentligen är framgång.
Mer om Vota Sin Represas
» votasinrepresas.cl

Mer om bluesign®
» bluesign.com

Mer om 350.org
» 350.org

Mer om Sierra Club
» sierraclub.org

Mer om Raincoast Conservation Foundation
» raincoast.org