Frågan som många har ställt sig de senaste 10 åren. Och förmodligen kommer ställa sig de kommande 10 åren…