Möt ”Dolphin Board of Awesome”, världens första 3D-utskrivna surfbräda bestående av enbart återanvänt material.

Skaparen Zachary Ostroff berättar att surfbrädan är uppbyggd delvis av återvunna plastflaskor som har smälts ner till ett material som lämpar sig för 3D-skrivare. Dessutom har de använt ett material bestående av alger som samlats upp i övergödda sjöar i USA. Riktigt spännande!

En kort intervju med Kassia Meador om ”Dolphin Board of Awesome”:

Traditionella surfbrädor av polyester och epoxy är riktiga miljöbovar. Därför är det kul att allt fler experimenterar med nya material. Vi har tidigare skrivit om Hollow Frame och Kun_Tiqi som båda tillverkar träbrädor. Även mainstream tillverkare som Firewire och Lib Tech har på senare tid valt mer miljövänliga material i sin produktion.

Här hittar du mer information om Zachary Ostoffs ”Dolphin Board of Awesome”.


Bild: Magicseaweed
Källa: Magicseaweed – The World’s first 3D printed recyclable surfboard