Forskningen är glasklar. Vi kan inte fortsätta som vi gjort. Oljan måste stanna i marken och vi måste ställa om till ett hållbart energisystem. Trots detta har oljekoncernen Preem haft långt gångna planer på att bygga ut sitt oljeraffinaderi i Lysekil. Det skulle bli Sveriges enskilt störst utsläppare av växthusgaser. Men för en dryg vecka sedan kom det positiva beskedet att Preem drar tillbaka sin ansökan om utbyggnad i Lysekil! Detta efter månader av massiva protester från miljörörelsen. En av de organisationer som har varit mest drivande i protesterna är Greenpeace med den kända surfarprofilen Freddie Meadows som ambassadör. Freddie uttrycker:

”Vi vet att användandet och förbränningen av fossila bränslen, såsom olja, är en av anledningarna till varför vi befinner oss i den här klimatkrisen. Här måste Sverige vara det landet som visar att vi kan välja en bättre värld, ett bättre samhälle och planet. Därför är det helt oförståeligt för mig att det ens är en diskussion om Preem ska få expandera sitt oljeraffinaderi i Lysekil – I en tid när vi har tillgång och möjlighet att investera i ren, hållbar och förnybar energi så ska vi inte investera i falska lösningar. För om inte vi i Sverige stoppar expansionen av ett oljeraffinaderi, vem ska då göra det? Och om inte nu, så när?”

Vi tackar Freddie för hans insats och Greenpeace för att ni alltid står längst fram i kampen för en bättre och mer hållbar värld!

Greenpeace - Paris eller Preem