Igår beslutade Högsta Domstolen (HD) att dra tillbaka Nordkalks tillstånd till kalkbrytning vid Ojnareskogen. Detta är en skön seger för alla som under förra hösten demonstrerat på plats eller på annat sätt engagerat sig i frågan för att skydda naturområdet på Gotland.

Det hela börja med att Mark- och miljööverdomstolens under 2012 beslutade att ge det finska företaget Nordkalk tillstånd att bryta kalk i Bungeområdet där Ojnareskogen ligger. Efter massiva protester från lokalbefolkningen och organisationer som Greenpeace och Fältbiologerna blev mediebevakningen under hösten allt mer intensiv. I oktober 2012 beslutade slutligen HD att tillfälligt frysa Nordkalks tillstånd för att utvärdera om det var korrekt utställt.

Nu har alltså HD kommit fram till att Nordkalk inte ska få bryta någon kalk innan en komplett tillståndsprövning av alla effekter som kalkbrytningen kan få på de skyddade Natura 2000-områdena är genomförd. Vilket underligt nog inte är gjord tidigare.

”Högsta Domstolen har låtit lag och rätt gå före snäva vinstintressen och det är mycket glädjande. HD har med sitt domslut visat att Natura 2000-skydd måste tas på allvar. Det är viktigt inte bara för Ojnareskogen utan för alla skyddsvärda naturområden. Nordkalks tillstånd ska visserligen prövas igen, men det är inte troligt eller rimligt att någon domstol accepterar kalkbrottet” säger Miljöpartiets Carl Schlyter till Miljöaktuellt.

 

Mer om Ojnareskogen
» ecosurf.se/tagg/ojnareskogen/

Foto: Fältbiologerna
» faltbiologerna.se