"Kelly loves FSC, and he's the best guy in the world. Isn't that weird?" — Dane Reynolds
Välj en sida

Frågan som många har ställt sig, de senaste 10 åren. Och förmodligen kommer ställa sig de kommande 10 åren…